Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.Register -  95

Appear - 95

Pass -79

Absent - 00

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

09

43

26

01

16

Total Percentage - 83.15%

Shingte Anuradha Narayan - 74.94%Dalvi Supriya Vasant - 74.88% Chikane Swati Shankar - 74.27%Register - 96

Appear - 79

Pass - 62

Absent - 17

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

01

22

26

11

12

Total Percentage - 80.32%

Sonawane Mangesh Prakash - 71.94% Shingte Swapnali Shivaji - 69.38% Jambhale Arti Dattatray - 68.88%Register - 93

Appear - 90

Pass - 75

Absent - 03

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

13

38

24

01

07

Total Percentage - 83.33%

wagh Sujata Vishnu - 80.16% Dalvi Supriya Prakash - 78.83% Shelar Amruta Dilip - 77.83%Register - 96

Appear - 79

Pass - 62

Absent - 17

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

05

30

26

01

17

Total Percentage - 78.48%

Dalvi Varsha Ananda - 75.27% Kenjale Janki Dashrath - 71.66% Shelar Kaushlya Maruti - 71.61%Register - 73

Appear - 73

Pass - 60

Absent - 00

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

08

23

26

03

13

Total Percentage - 83.33%
Register -83

Appear - 83

Pass - 72

Absent - 00

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

04

16

24

283

11

Total Percentage - 86.74%
Register - 25

Appear - 25

Pass - 13

Absent - 00

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

06

07

00

00

12

Total Percentage - 52.00%
Register - 99

Appear - 98

Pass - 64

Absent - 01

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

08

26

30

00

00

Total Percentage - 74.41%

Phalne Jyoti Suresh - 78.28% Jadhav Vishal Vikas - 76.83% Dhonde Kajal Bajrang - 75.83%Register - 71

Appear - 71

Pass - 52

Absent - 00

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

07

21

23

01

19

Total Percentage - 73.23%

Dhanavde Jyoti Ashok - 80.30% Jawal Durga Shankar - 78.43% Kamble Priyanka Harishchandra - 76.10%Register - 30

Appear - 30

Pass - 20

Absent - 00

Fail

Distinction

1st class

2nd Class

Pass Class

02

04

14

00

10

Total Percentage - 66.66%

Kamble Ekta Tanaji - 70.52% Surve Priya Atmaram - 70.00% Devre Shital Vishwasrao - 68.68%

Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.
Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay, Medha.
Top